ติดตั้งเน็ตบ้านเลือก 3BB แพ็คเกจไหนดี ?

คุณอยากรู้ เราจัดให้ เพราะเราอยากให้คุณได้รับสิ่งดี ๆ จากทาง 3BB สุรินทร์ ของเรา ดังนั้นเราจึงมารวมโปรโมชั่นต่าง ๆ สุดพิเศษให้กับคุณ เพราะว่าที่ 3BB สุรินทร์ของเรานั้นมีแต่สิ่งดี ๆ ความสนุก และ ความบันเทิงของคุณได้ในทุก ๆ เวลา

 

3BB WeTV VIP 

เงื่อนไขการใช้บริการ 3BB WeTV VIP

 • บริการ3BB WeTV VIP เป็นแพ็กเกจบริการเสริมรายเดือนที่ WeTV ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ร่วมแคมเปญกับ 3BB ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดา และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายการให้บริการของ 3BB เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจผ่านช่องทาง 3BB Member Application ได้เท่านั้น
  • การสมัครแพ็กเกจ 3BB WeTV VIP ของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผูกบัญชี 3BB VIP กับ WeTV ตามขั้นตอนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ากดสมัครแพ็กเกจ 3BB WeTV VIP ผ่านแอป 3BB Member หากลูกค้าไม่ได้ทำรายการภายในเวลาที่กำหนด การสมัครครั้งนั้นๆ ถือว่ายกเลิก ลูกค้าสามารถกดสมัครอีกครั้งได้ โดยรายละเอียดแพ็กเกจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่มีจำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการอีกครั้ง
  • ลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 16 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป คิดอัตราค่าบริการรายเดือน 129 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่รวมค่าบริการอินเตอร์เน็ต
  • กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการ 3BB WeTV VIP ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ก่อนถึงวันครบรอบการใช้บริการรอบนั้นๆ อย่างน้อย 5 วัน หากลูกค้าแจ้งหลังจากนั้น ผลการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวจะมีผลยกเลิกในรอบการใช้บริการถัดไป
  • ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการ 3BB WeTV VIP ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ลูกค้าสามารถกลับมาสมัครใช้บริการอีกครั้งได้ โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับราคาแพ็กเกจที่มีจำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการอีกครั้ง
  • กรณีลูกค้ามีแพ็กเกจรายเดือน WeTV VIP อยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมซ้ำได้
  • กรณีลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต บริการ 3BB WETV VIP ถือว่าสิ้นสุด และกรณีที่ลูกค้าขอระงับใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว บริการ 3BB WETV VIP จะถือว่าสิ้นสุดและลูกค้าสามารถกลับมาสมัครใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อกลับมาใช้บริการอินเทอร์เน็ต
  • ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครบริการเสริมนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
  • บริการ 3BB WeTV VIP นี้ มีไว้สำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่น
  • รับชมบริการ 3BB WeTV VIP ผ่านทางแอป WeTV และ/หรือผ่านกล่อง 3BB GIGATV BOX โดยสามารถรับชมภายในประเทศเท่านั้น และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี (ลูกค้าสามารถดาว์นโหลดแอป WeTV ได้ฟรีจาก Google Play Store และ App Store โดยแอปรองรับระบบปฏิบัติการ Andriod 4.4 และ iOS 9 ขึ้นไป)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดรายการรับชมคอนเทนต์สำหรับบริการ 3BB WeTV VIP และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ WeTV กำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการรายเดือน การเพิ่มหรือลดคอนเทนต์ใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ ของ WeTV ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว

 

ชม HBO GO (ฟรี 6 เดือน)

เงื่อนไขการใช้บริการ HBO GO (ฟรี 6 เดือน)

 • แคมเปญ HBO GO (ฟรี 6 เดือน) เป็นแคมเปญซึ่ง HBO GO ผู้ให้บริการวีดิโอสตรีมมิ่งคอนเทนต์  ร่วมแคมเปญกับ 3BB ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต มอบสิทธิ์ใช้บริการ HBO GO ได้ฟรี 6 เดือน แก่ลูกค้า 3BB ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดาและใช้งานแพ็กเกจ 3BB GIGA FIBER ราคาค่าบริการต่อเดือน 590 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าสามารถสมัครรับสิทธิ์แคมเปญผ่านแอป 3BB Member ได้ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 12 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และลูกค้าที่รับสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสามารถใช้บริการ HBO GO ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์ (จากอัตราค่าบริการ HBO GO ปกติ 149 บาทต่อเดือน)
 • จำกัดการรับสิทธิ์ใช้บริการ HBO GO ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Account ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแพ็กเกจไปใช้งานแพ็กเกจอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธิ์ สิทธิ์การใช้บริการ HBO GO ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถือว่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
 • กรณีลูกค้าขอพักใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว หรือ ยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต สิทธิ์ใช้บริการ HBO GO ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถือว่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
 • ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครบริการนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
 • บริการ HBO GO มีไว้สำหรับการใช้งานปกติ ไม่สามารถใช้เชิงพาณิชย์และ/หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่น
 • รับชมบริการ HBO GO  ผ่านทางแอป HBO GO โดยสามารถรับชมภายในประเทศเท่านั้น
 • รองรับการรับชม 3 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี (ลูกค้าสามารถดาว์นโหลดแอป HBO GO ได้ฟรีจาก Google Play Store และ App Store โดยแอปรองรับระบบปฏิบัติการ iOS 11 ถึง 13 Android 5.0 ถึง 10.0)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดรายการรับชมคอนเทนต์สำหรับบริการ HBO GO  และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ HBO GO กำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดคอนเทนต์ใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆอันเนื่องมาจากบริการ ของ HBO GO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว

 

บริการ 3BB My Cashback (บริการเครดิตเงินคืน)

บริการ My Cashback (บริการเครดิตเงินคืน) เป็นบริการที่ให้บริการโดยบริษัท อินไซต์ มีเดีย จำกัด / Insite Media Co., Ltd. (“MyCashback”) โดย MyCashback มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า 3BB

– สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยรับสิทธิ์ใช้บริการผ่านช่องทาง 3BB Member Application เท่านั้น

– ลูกค้า 3BB ใช้ 100 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าในกระเป๋าเงินของลูกค้าที่ผูกไว้กับบัญชีบริการ My Cashback มูลค่า 140 บาท โดยจำกัด 1 รหัสลูกค้า ใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

– ผู้ที่ต้องการเข้าถึงการใช้งานสำหรับซื้อสินค้าผ่านบริการ My Cashback มีข้อกำหนดดังนี้

 1. สมาชิกมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. สมาชิกจะต้องซื้อสินค้ากับร้านค้าพันธมิตรผ่านบริการนี้เท่านั้น
 3. สมาชิกจะต้องทำการเพิ่มสินค้าลงในตระกร้า
 4. สมาชิกจะต้องทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 5. สมาชิกต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

– การรับเงินคืน

 1. ทุกการสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 2. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถสะสมเงินในกระเป๋าเงิน และสามารถถอนเงินได้ทันทีเมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่ระบบกำหนด และหากมีรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบจะหักเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืนสู่ระบบ และยอดเงินในกระเป๋าเงินของสมาชิกจะติดลบได้ และบัญชีสมาชิกจะถูกระงับชั่วคราว
 3. สมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถรับเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยืนยันรายการแล้วเท่านั้น ระยะเวลายืนยันรายการจากเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซประมาณ 120 วัน

– การถอนเงิน

 1. สามารถถอนเงินทั้งหมด จากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสม เมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 150 บาท
 1. สามารถถอนเงินจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไปยังบัญชีธนาคารที่สมาชิกกำหนดได้เอง โดยเงินคืนนี้เป็นความรับผิดชอบของ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้โอนคืนให้แก่สมาชิก
 2. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารที่สมาชิกเป็นผู้กำหนด บริษัทฯ จะ
  ไม่รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากรายการถอนเงิน
 1. สมาชิกจะได้รับเงินคืน หลังจากรายการถอนเงินของสมาชิกได้รับการอนุมัติจาก MyCashback แล้วภายใน 7 วันทำการ

– การระงับการใช้บริการเมื่อทำผิดข้อกำหนด

 1. สมาชิกมีกระเป๋าเงินติดลบ
 2. โดยดุลพินิจของ MyCashback แล้วเห็นว่า สมาชิกมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าบ่อยครั้ง
 3. สมาชิกมีเจตนาฉ้อโกง หรือ ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ

 

– เงื่อนไขอื่นๆ

 1. รายการเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านค้า สามารถตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ของร้านค้าได้ตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านค้า
 2. MyCashback ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินคืนที่สมาชิกได้รับแล้ว

– รายละเอียดรายการซื้อสินค้า การเข้าถึงการใช้งานบริการ การรับเงินคืน การถอนเงิน การระงับการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ MyCashback กำหนด

– บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ My Cashback หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ My Cashback รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ My Cashback ซึ่ง MyCashback เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว

– กรณีที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ และสมาชิกจะต้องทำการถอนเงินทั้งหมดจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไว้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริการ MyCashback

สิ้นสุดลง หากสมาชิกไม่ได้ดำเนินการถอนเงินภายในกำหนดเวลา สมาชิกหมดสิทธิได้รับการคืนเงินดังกล่าว บริษัทฯ

ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกเกี่ยวกับการที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลงไม่ว่าสมาชิกจะได้ทำการถอนเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบ

โอนเงินดังกล่าวคืนให้แก่สมาชิกในทุกกรณี

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเฉพาะส่วนของบริษัทฯ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

New GIGATV Pack 24 

ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย บริการออนไลน์ สตรีมมิ่งคุณภาพสูง รับชมได้อย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์กล่อง 3BB GIGATV, สมาร์ทโฟน, แท๊ปเล็ต มีช่องรายการ และคอนเทนต์จากสตูดิโอระดับโลกประกอบด้วยช่องพรีเมี่ยม (Premium Channels-HBO & 3BB Channels+ช่องต่างประเทศ) มีให้ชมทุกหมวด หนัง/ซีรีส์ เด็กและครอบครัว ข่าวและธุรกิจ กีฬา/บันเทิง และสารคดี เช่น HBO, HBO Hits, HBO Family, HBO Signature, Red by HBO, Cinemax, CNN, Boomerang, Cartoon Network, 3BB Asian, 3BB Series, 3BB Sport เป็นต้น และช่อง Digital TV รวมทั้งมีวิดีโอออนด์ดิมานด์แบบพรีเมี่ยม (Premium VOD) แบบเช่า หรือ ซื้อ

3BB GIGA TV โปรใหม่! สุดคุ้มกว่า ทุกความบันเทิง

ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย บริการออนไลน์ สตรีมมิ่งคุณภาพสูง รับชมได้อย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์กล่อง 3BB GIGATV, สมาร์ทโฟน, แท๊ปเล็ต มีช่องรายการ และคอนเทนต์จากสตูดิโอระดับโลกประกอบด้วยช่องพรีเมี่ยม (Premium Channels-HBO & 3BB Channels+ช่องต่างประเทศ) มีให้ชมทุกหมวด หนัง/ซีรีส์ เด็กและครอบครัว ข่าวและธุรกิจ กีฬา/บันเทิง และสารคดี เช่น HBO, HBO Hits, HBO Family, HBO Signature, Red by HBO, Cinemax, CNN, Boomerang, Cartoon Network, 3BB Asian, 3BB Series, 3BB Sport เป็นต้น และช่อง Digital TV รวมทั้งมีวิดีโอออนด์ดิมานด์แบบพรีเมี่ยม (Premium VOD) แบบเช่า หรือ ซื้อ

 

เพื่อให้คุณนั้นได้สนุก และ รับความบันเทิงอยากจุใจ วันนี้ทาง 3BB สุรินทร์ เราพร้อมลดแลก แจกแถมความสนุก และ ความบันเทิงที่หลากหลายให้คุณนั้นได้ถึงบ้าน วันนี้คิดจะติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้านต้อง 3BB สุรินทร์ เท่านั้น !!

 

3BB สุรินทร์ ติดเน็ตบ้าน 3BB ติดตั้งฟรี Fiber แท้ 100%

เอาใจคนชอบโปร 3BB จัดให้ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับ 3BB สุรินทร์ ฟรีค่าติดตั้งและอุปกรณ์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Print