เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการ 3 เดือน

เงื่อนไข 3BB TH

  1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ 3 เดือน ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
  2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 3% โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
  3. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการ 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้
  4. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 3%

เงื่อนไข 3BB EN

  1. Customers must make 3-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
  2. Customers will receive 3% discount , limit of 1 customer code per 1
  3. In case of service cancellation and refund of the 3-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
  4. In case of using the package for employees, will not receive 3%

Leave a Reply

Your email address will not be published.