3BB WeTV VIP – 3BB สุรินทร์

เงื่อนไขการใช้บริการ 3BB WeTV VIP

 • บริการ3BB WeTV VIP เป็นแพ็กเกจบริการเสริมรายเดือนที่ WeTV ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ร่วมแคมเปญกับ 3BB ผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนกับ 3BB ในรูปแบบบุคคลธรรมดา และอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงข่ายการให้บริการของ 3BB เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจผ่านช่องทาง 3BB Member Application ได้เท่านั้น
  • การสมัครแพ็กเกจ 3BB WeTV VIP ของลูกค้าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผูกบัญชี 3BB VIP กับ WeTV ตามขั้นตอนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ากดสมัครแพ็กเกจ 3BB WeTV VIP ผ่านแอป 3BB Member หากลูกค้าไม่ได้ทำรายการภายในเวลาที่กำหนด การสมัครครั้งนั้นๆ ถือว่ายกเลิก ลูกค้าสามารถกดสมัครอีกครั้งได้ โดยรายละเอียดแพ็กเกจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่มีจำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการอีกครั้ง
  • ลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 16 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป คิดอัตราค่าบริการรายเดือน 129 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่รวมค่าบริการอินเตอร์เน็ต
  • กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการ 3BB WeTV VIP ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ก่อนถึงวันครบรอบการใช้บริการรอบนั้นๆ อย่างน้อย 5 วัน หากลูกค้าแจ้งหลังจากนั้น ผลการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวจะมีผลยกเลิกในรอบการใช้บริการถัดไป
  • ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการ 3BB WeTV VIP ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ลูกค้าสามารถกลับมาสมัครใช้บริการอีกครั้งได้ โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับราคาแพ็กเกจที่มีจำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการอีกครั้ง
  • กรณีลูกค้ามีแพ็กเกจรายเดือน WeTV VIP อยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมซ้ำได้
  • กรณีลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต บริการ 3BB WETV VIP ถือว่าสิ้นสุด และกรณีที่ลูกค้าขอระงับใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว บริการ 3BB WETV VIP จะถือว่าสิ้นสุดและลูกค้าสามารถกลับมาสมัครใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อกลับมาใช้บริการอินเทอร์เน็ต
  • ส่วนลดที่ได้รับจากการสมัครบริการเสริมนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆได้
  • บริการ 3BB WeTV VIP นี้ มีไว้สำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือมีผลกระทบต่อผู้อื่น
  • รับชมบริการ 3BB WeTV VIP ผ่านทางแอป WeTV และ/หรือผ่านกล่อง 3BB GIGATV BOX โดยสามารถรับชมภายในประเทศเท่านั้น และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกันต่อ 1 บัญชี (ลูกค้าสามารถดาว์นโหลดแอป WeTV ได้ฟรีจาก Google Play Store และ App Store โดยแอปรองรับระบบปฏิบัติการ Andriod 4.4 และ iOS 9 ขึ้นไป)
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดรายการรับชมคอนเทนต์สำหรับบริการ 3BB WeTV VIP และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ WeTV กำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการรายเดือน การเพิ่มหรือลดคอนเทนต์ใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ ของ WeTV ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ดังกล่าว

3BB สุรินทร์ ติดเน็ตบ้าน 3BB ติดตั้งฟรี Fiber แท้ 100%

เอาใจคนชอบโปร 3BB จัดให้ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับ 3BB สุรินทร์ ฟรีค่าติดตั้งและอุปกรณ์

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Print